Design a site like this with WordPress.com
Get started

Аутсорсинг на маркетинг услуги

МООСТ

Всеки бизнес желае да има най-добрата маркетингова подкрепа, но не всеки може да си го позволи.

Ние ви предлагаме да поемем маркетинговите дейности, за които нямате подходящи ресурси

Ние сме експерти в създаването на нови продукти и услуги, ценообразуването им, подготовката и изпълнението на маркетингови стратегии и планове, онлайн и традиционни форми на реклама.


нас ни търсят, когато трябва:

Работеща маркетингова стратегия; проучване и анализ на потенциала на пазара; ценообразуване и себестойност на продукти и услуги; планиране на приходите и разходите; планиране на паричните потоци; разработване и изпълнение на маркетингови кампании.

Свържете се с нас, за да започнем разговор и да открием как най-добре можем да сме ви от полза


свържете се с нас:

MOOST ltd
7moost@gmail.com


изпратете ни съобщение


Copyright MOOST – All rights reserved