Работим с клиенти от различни сектори, в различни етапи на развитие на бизнеса им. Нашата цел е да улесним максимално партньорите си, ангажирайки се изцяло с маркетинговата страна на успеха им.

Маркетингови стратегии и кампании

Подходяща услуга за вас, ако знаете какво искате да постигнете в бизнеса си, но не знаете как. Когато се колебаете по кой път да поемете, за да достигнете по оптимален начин целевите си групи и да получите най-добрата възвращаемост на инвестициите си. Имаме опит както в традиционните, така и в дигиталните форми на реклама.

Изграждане на търговска марка

Въвеждане на нов бранд на пазара, изграждане на познаваемост и лоялност към търговската марка: това са само част от нещата, с които можем да сме ви от полза. Имаме успешен опит и редица награди за изграждане и популяризиране на браднове, както на малки, така и на големи компании, в различни сектори на икономиката.

Ценообразуване, бюджетиране и рентабилност

Ценообразуване така, че да се запази атрактивността на бизнеса, а в същото време се увеличи неговата рентабилност. Планиране на разходите и инвестициите, съобразно с потребостите и възможностите на бизнеса ви. Съставяне на бюджети и бизнес планове.

Проучвания, тестове и анализи

Проучване и анализ на потенциала на пазара и отделни целеви групи потребители. Организиране на дълбочинни интервюта, тестове и обратна връзка с настоящи и потенциални клиенти. Използване на получената информация за процесите по взимане на решение, специфичните потребности на потенциалните клиенти и имплементирането им в маркетинговата стратегия на компанията.


Нека изградим успеха ви заедно!

7moost@gmail.com

marketing and management services

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: